Het dagelijks bestuur van Meidenkoor Woestgenoegen

         Is in goede handen bij de 5 bestuursleden

 Voorzitter:           Beppie Ilmer

 Penningmeester:   Ada Sengers

 Secretaris:             Connie de Jongh

 Bestuursleden:     Lisette van Velthoven

                               Petra Littel